ประเภท : กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เข้าแนะแนวให้กับนักศึกษาฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 6 แห่ง [อ่าน : 122 ครั้ง]

เข้าแนะแนวให้กับนักศึกษาฯ

วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ 8 แห่ง [อ่าน : 115 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอ...

ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ... [อ่าน : 60 ครั้ง]

แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน

เดินทางไปแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด [อ่าน : 41 ครั้ง]

แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน

เดินทางไปแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ [อ่าน : 44 ครั้ง]