ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงคิดค้นและพระราชทานฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนื่องจากภัยแล้ง[อ่าน : 207 ครั้ง]
 • บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP บริการขอหมายเลข ISBN และ CIP ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ[อ่าน : 205 ครั้ง]
 • วันออมแห่งชาติ วันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี[อ่าน : 201 ครั้ง]
 • โดรนกับการเกษตร วารสารเคหการเกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2561[อ่าน : 170 ครั้ง]
 • หนังสือ ธนบัตรรัชการที่ 9 เอกลักษณ์ แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย[อ่าน : 183 ครั้ง]
 • วันปลอดถุงพลาสติกสากล วันที่ 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล ร่วมลดใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทนกันนะจ๊ะ[อ่าน : 220 ครั้ง]
 • หนังสือหายาก คอลเลกชั่น หนังสือหายาก (Rare Book ) กว่า 273 รายการ หอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand[อ่าน : 219 ครั้ง]
 • ยกระดับเกษตรสมัยใหม่ด้วยมาตรการบีโอไอ มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ Smart Farming[อ่าน : 208 ครั้ง]
 • 10 ข้อควรรู้เพื่อป้องกันเพลิงไหม้’ และ ‘การใช้ปลั๊กพ่วงอย่างปลอดภัย ความรู้จากอินโฟกราฟิก ที่ สสส. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ ยิ่งรู้ยิ่งรอดปลอดอัคคีภัย[อ่าน : 206 ครั้ง]
 • ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลทดลองใช้ ปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)[อ่าน : 268 ครั้ง]
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด รุ่นที่ 1 (พ.ย. 60 - ม.ค. 61)[อ่าน : 249 ครั้ง]
 • การจองบูธร้านค้า งานรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 17 ส่งใบสมัคร (รอบที่ 1) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2560[อ่าน : 346 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11

มี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 12