ประเภท : อบรม/กิจกรรม
วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2561

โครงการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 248 ครั้ง]

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 448 ครั้ง]

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

โครงการ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 325 ครั้ง]

วันที่ 24-26 เมษายน 2560

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 431 ครั้ง]

ประมวลภาพ

นักศึกษาจิตอาสา [อ่าน : 443 ครั้ง]

ประมวลภาพ

มอบรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 335 ครั้ง]

วันที่ 1 และ 3 สิงหาคม 2561

โครงการสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 219 ครั้ง]

วันที่ 13-16 มีนาคม 2561

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 327 ครั้ง]

ประมวลภาพ

มอบรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 307 ครั้ง]

ประมวลภาพ

นักศึกษาจิตอาสา [อ่าน : 366 ครั้ง]

วันที่ 24-26 เมษายน 2560

โครงการ สัปดาห์ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 (วิทยาเขตจันทบุร... [อ่าน : 332 ครั้ง]

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560

โครงการ การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 280 ครั้ง]

สานสายใยร่วมใจ กีฬาสี สวัสดีปี...

สานสายใยร่วมใจราชมงคลจันทบุรี แข่งขันกีฬาสีราชมงคลตะวันออก สวัสดีปีใหม่ Rmutto Chan ๒๕๖๑ [อ่าน : 693 ครั้ง]

[Goodbye Senior] งานบายเนียร์ร...

ภาพบรรยากาศ [Goodbye Senior] งานบายเนียร์รุ่นพี่ ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 889 ครั้ง]

ข้อมูล : อบรม/กิจกรรม

ห้องสมุด มี อบรม/กิจกรรม ทั้งหมด 6

มี อบรม/กิจกรรมทั้งหมด 14