ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ "เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อม   เพื่อการเกษตร" >> ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ.61  >>>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก<<<<

 

 โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษสำหรับ นศ. ชั้นปี 3-4 กับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กับโครงการฝึกงาน Singha Biz Course โดยไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้ง นศ.ไทย และต่างชาติ เป็นโอกาสดีที่จะได้มีโอกาส "ทำงานจริง" ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของสิงห์  >>>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก<<<<